Over VVN

Het bestuur van de afdeling Sittard-Geleen-Born wordt gevormd door:

Dagelijks bestuur  
  •  dhr F. van Montfoort

Voorzitter/secretaris

  • dhr G. Traets
Vice voorzitter
  • dhr J. Stelten
Penningmeester / coordinator verkeersexamens
Bestuursleden  
  • mevr. H. Heijkants
 
  • mevr. M. Waelpoel
 
  • mevr. M. Schumacher
 
  • dhr B. Langer
 

 

Ontstaan van de afdeling

De afdeling Sittard-Geleen-Born is ontstaan uit de samenvoeging van drie aparte afdelingen in de (toen) aparte gemeentes Sittard, Geleen en Born.

Eerst werden in 2002 de afdelingen Sittard en Geleen samengevoegd en werden vanaf toen ook de jaarlijkse Verkeersexamens samen georganiseerd. Dat is nu nóg zo en de examens van Sittard en Geleen we]orden ook elk jaar in dezelfde week georganiseerd; óók omdat dit het grootste jaarlijks terugkerend evenemen is van de afdeling.

In 2011 werd ook de afdeling Born samengevoegd tot de huidige afdeling Sittard-Geleen-Born en streven we naar gelijkluidende en gelijkbeoordeelde verkeersexamens.

Onder het kopje "Over VVN" zult u een overzicht aantreffen van het huidige bestuur van de afdeling en ook het bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de drie voormalige deelgemeentes.

Het bestuur mag zich verheugen met de financiële steun  van de gemeente om met behulp van een leger aan vrijwilligers allerlei activiteiten te organiseren ten behoeve van de verkeersveiligheid van onze inworners en hun kinderen.